ABOUT US

ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກອ້າຍເອື້ອຍ Counsellor ຈາກ AUSWOW ກັນຈ້າ

GET TO KNOW AUSWOW

AUSWOW ເປັນ Agent ທີ່ມີປະສົບການດ້ານບໍລິການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ

 

ບໍລິສັດແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດເນັ້ນປະເທດອົສຕຣາລີ
ເປີດສາຂາທຳອິດທນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນປີ 2023 ເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ແລະ ປະສົບການໃນວົງການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ ແລະ ວຽກງານດ້ານການເຮັດວີຊ່າມາຫຼາຍກວ່າ 13 ປີ

ເຮົາມີປະສົບການສົ່ງນັກຮຽນລາວໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ອົສຕຣາລີມາແລ້ວຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທຸກຄົນໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ທັງລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ຄອສຮຽນພາສາ, ຄອສວິຊາຊີບ, ລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ. ແລະ ແນ່ນອນວ່າມີຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາ Exclusive ສະເພາະນັກຮຽນຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ

 

Freeຄ່າດຳເນີນການທຸກຂັ້ນຕອນ

 

ທີ່ສຳຄັນຄວນເລືອກເອເຈ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກ Pier ແລະ Counsellor ທີ່ໄດ້ QEAC ນຳເດີ້

 

 

 

 

Who We Are

AUSWOW ຄືບໍລິສັດແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດເນັ້ນປະເທດອົສຕຣາລີ ເປີດສາຂາທຳອິດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນປີ 2023 ເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນວົງການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ ແລະ ວຽກງານດ້ານການເຮັດວີຊ່າມາຫຼາຍກວ່າ 13 ປີ

Managing Director

Lek

 ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ AUSWOW ມີປະສົບການວຽກດ້ານ VISA ຫຼາກຫຼາຍທັງ New Zealand ,Australia ແລະ ເຮັດວຽກດ້ານທີ່ປຶກສາຮຽນອົດສຕຣາລີຫຼາຍປີ ເປັນເບື້ອງຫຼັງຄວາມສຳເລັດຂອງນ້ອງໆຫຼາຍຄົນທັງໃນໄທ ແລະ ລາວ

General Manager

Neng

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ AUSWOW ມີໜ້າທີ່ Support ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການດ້ານທີ່ປຶກສາໂປຣເຈັກໃຫຍ່ໆໃນໄທ ແລະ ສາມາດແນະນຳນ້ອງໆໃນສາຍວຽກງານອາຊີບທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ໄດ້

Senior Expert Counsellor

Tapoc

ເຈົ້າໜ້າທີ່ Expert ປຶກສາດ້ານການຮຽນຕໍ່ອົດສຕຣາລີທີ່ວຽງຈັນ ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບສູງ, ເປັນກັນເອງ ແລະ ຍັງສາມາດຫາຄອສຮຽນທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ອງໆອີກດ້ວຍ

Junior Counsellor

Phim

Phim ນ້ອງໃຫມ່ໄຟແຮງເຄີຍໄປສຶກສາໄລຍະສັ້ນທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີເຮັດໃຫ້ມີປະສົບການທີ່ສາມາດແນະນຳໃຫ້ກັບນ້ອງໆທີ່ກຽມຈະໄປຮຽນຕໍ່ໄດ້