WELCOME TO AUSWOW

AUSWOW ເປັນ Agent ທີ່ມີປະສົບການດ້ານບໍລິການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ AUSWOW ຄືບໍລິສັດແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດເນັ້ນປະເທດອົສຕຣາລີ ເປີດສາຂາທຳອິດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນປີ 2023 ເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນວົງການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ ແລະ ວຽກງານດ້ານການເຮັດວີຊ່າມາຫຼາຍກວ່າ 13 ປີ

GET TO KNOW AUSWOW

AUSWOW ເປັນ Agent ທີ່ມີປະສົບການດ້ານບໍລິການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ AUSWOW ຄືບໍລິສັດແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດເນັ້ນປະເທດອົສຕຣາລີ

ເປີດສາຂາທຳອິດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນປີ 2023 ເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແລະ ປະສົບການໃນວົງການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ ແລະ ວຽກງານດ້ານການເຮັດວີຊ່າມາຫຼາຍກວ່າ 13 ປີ 

 

ຕົວແທນທັງໝົດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ QEAC(qualified Education Agent Counsellor) ຊຶ່ງເປັນອົງກອນທີ່ຮັບຮອງ Agent ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນວຽກງານດ້ານປຶກສາເລື່ອງຮຽນຕໍ່

 

ເຮົາມີປະສົບການສົ່ງນັກຮຽນລາວໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ອົສຕຣາລີມາແລ້ວຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທຸກຄົນໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ

ທັງລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ຄອສຮຽນພາສາ, ຄອສວິຊາຊີບ, ລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະແນ່ນອນວ່າມີຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາ Exclusive ສະເພາະນັກຮຽນຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ

 

AUSWOW ເປັນຕົວແທນໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນພາສາ, ສະຖາບັນວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳໃນອົສຕຣາລີ ມີຫຼັກສູດຫຼາຍກວ່າ 500 ຫຼັກສູດ ທຸກຄົນສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ AUSWOW ສາມາດເລືອກຫຼັກສູດ, ສະຖາບັນສຶກສາ ແລະ ປະເທດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ອງໆໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ

 

ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຍັງມີບໍລິການເສີມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຍື່ນວີຊ່າ,ການສະຫມັກຮຽນຈົນຮອດປະກັນສຸຂະພາບ

 

!!!   ທີ່ສຳຄັນ AUSWOW ໃຫ້ບໍລິການຟຣີທຸກເລື່ອງການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ 

 

Experience

AUSWOW ຄືບໍລິສັດແນະແນວການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດເນັ້ນປະເທດອົສຕຣາລີ ເປີດສາຂາທຳອິດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນປີ 2023 ເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນວົງການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ ແລະ ວຽກງານດ້ານການເຮັດວີຊ່າມາຫຼາຍກວ່າ 13 ປີ

Education

AUSWOW ເປັນຕົວແທນໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນພາສາ, ສະຖາບັນວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳໃນອົສຕຣາລີ ມີຫຼັກສູດຫຼາຍກວ່າ 500 ຫຼັກສູດ 

Certificate

ຕົວແທນທັງໝົດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ QEAC(qualified Education Agent Counsellor) ຊຶ່ງເປັນອົງກອນທີ່ຮັບຮອງ Agent ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນວຽກງານດ້ານປຶກສາເລື່ອງຮຽນຕໍ່

ຕ້ອງການໄປຮຽນແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດ

ຖ້າມີວິຊາຮຽນ ຫຼື ໂຮງຮຽນໃນໃຈສາມາດເຂົ້າມາຫາເຮົາໄດ້ເລີຍ ເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຕັມທີ່ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ

ຫຼື ຖ້າບໍ່ມີໄອເດຍໃນການຮຽນຕໍ່ທາງເຮົາຈະຊ່ວຍນ້ອງໆເອງຈ້າ

Features of Our Courses

Why Choose Us?

ເຮົາມີປະສົບການສົ່ງນັກຮຽນລາວໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ອົສຕຣາລີມາແລ້ວຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທຸກຄົນໃນທຸກຂັ້ນຕອນການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ທັງລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ, ຄອສຮຽນພາສາ, ຄອສວິຊາຊີບ, ລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ. ແລະ ແນ່ນອນວ່າມີຂໍ້ມູນທຶນການສຶກສາ Exclusive ສະເພາະນັກຮຽນຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ

 

Best Industry Leaders and Experience

ເຮົາມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການໃນວົງການແນະແນວການຮຽນຕໍ່ ແລະ ວຽກງານດ້ານການເຮັດວີຊ່າມາຫຼາຍກວ່າ 13 ປີ

Free Consultation Service !!

AUSWOW ໃຫ້ບໍລິການຟຣີທຸກເລື່ອງການຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ.ຊ່ວຍຍື່ນສະໝັກຮຽນ ຕິດຕາມຜົນດຳເນີນການ ແລະຮັບໃບຕອບກັບຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ

Professional Certification

ຕົວແທນທັງໝົດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ QEAC(qualified Education Agent Counsellor) ຊຶ່ງເປັນອົງກອນທີ່ຮັບຮອງ Agentທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນວຽກງານດ້ານປຶກສາເລື່ອງຮຽນຕໍ່.

Testimonials

Trusted by Students and Institutions

ສາມາດເບິ່ງນັກຮຽນຕົວຢ່າງທີ່ທາງເຮົາເຄີຍສົ່ງໄປຮຽນ

0
5/5
2,394 Ratings
Google Reviews

Bachelor of Accounting


Swinburne University of Technology

5/5
Nong Belle

English and Diploma of Business  


Greenwich ,Melbourne

5/5
Nong Yam

English and Diploma of Business 

(Marketing) 


ELSIS ,Sydney

5/5
Nong Annie

English Course and  Diploma of Building Design 


TAFE Queensland,Brisbane 

 

Nong Moodang
5/5
27635

English and Diploma of Business Greenwich ,Sydney

5/5
Nong Loungladda
27633

Diploma of Information Technology 


Canterbury,Brisbane 

 

Nong Palm
5/5
WordPress PopUp